Dato

16. november 2023

Tid

08:30 - 14:30

Avlsrådsmøte

Avlsrådet har fysisk møte på Hamar