GODKJENT SOM AMMEKU PÅ MELKEBRUK

STYRET
Marius Wiggen
476 64 442

AVLSUTVALGET
Anita Høidalen
402 88 665

Logo - Norsk Tiroler Grauvieh

Tiroler Grauvieh har endelig blitt godkjent som ammeku i spesialisert storfeproduksjon i samdrift med melk.